Έκτακτη Γ.Σ. και Εκλογές 2022 05/04/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Με απόφαση του  Δ.Σ. της 5ης Απριλίου 2022 ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής   έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου εννεαμελούς   διοικητικού   συμβουλίου   και   τριμελούς εποπτικού συμβουλίου για την Τετάρτη 4 Μαΐου.
Η   διενέργεια   των   εκλογών   θα   λάβει   χώρα   στα γραφεία   του   Συνεταιρισμού,   Ι   Σταΐκου   και Αντωνοπούλου. Ώρα έναρξης 18.00΄ και λήξης 20.00΄.
Αιτήσεις υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν έως την Τετάρτη 27 Απριλίου.
Παρακαλούνται   τα   μέλη   να   προσέλθουν   και   να ψηφίσουν   για   την   ανάδειξη   των   νέων   οργάνων   του Συνεταιρισμού