ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγρίνιο 25 Απριλίου 2024

                                                                               Αρ. Πρωτ: 2051

Τα μέλη της Αιτωλικής Πίστης καλούνται την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, σε πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αιτωλ/νίας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Συν. Π. Ε.», που θα γίνει στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Ι. Σταίκου 21 και Αντωνοπούλου, στο Αγρίνιο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 σε δεύτερη Γενική Συνέλευση, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. Σε περίπτωση και νέας μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει την ίδια ώρα και αίθουσα την επόμενη Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 στην τρίτη επαναληπτική και τελική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και θα ολοκληρωθεί ανεξαρτήτως παρουσίας αριθμού μελών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
 2. Εκλογή προεδρείου.
 3. Αποδοχή εγγραφής νέων μελών.
 4. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός και έγκριση ισολογισμού 2023.
 5. Ανάγνωση πρακτικού ελέγχου εποπτικού συμβουλίου.
 6. Απαλλαγή πάσης ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2023.
 7. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για μη χορήγηση μερίσματος και αύξησης τιμής της μερίδας.
 8. Εκ νέου επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για τήρηση του καταλόγου προτεραιότητας ρευστοποίησης μερίδων του Συνεταιρισμού.
 9. Ανανέωση επικύρωσης της απόφασης αναστολής ρευστοποιήσεων μερίδων έως την αποκατάσταση της οικονομικής ομαλότητας, πλην περιπτώσεων εκτάκτων περιστατικών υγείας και σε περιπτώσεις κλεισίματος οφειλών προς τον συνεταιρισμό εκ δανείου.
 10. Συζήτηση για την οικονομική πολιτική του Συνεταιρισμού κατά το 2024 και την εν γένει πορεία του Συνεταιρισμού.
 11. Διάφορα θέματα.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λυμπουρίδης

Πρόσληψη υπαλλήλου με μειωμένο ωράριο από ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ»

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ζητάει να προσλάβει υπάλληλο με μειωμένο ωράριο. Προσόντα, τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικών και γνώση διαχείρισης αρχείων ExcelκαιWord.
Πρόσθετα προσόντα όπως προϋπηρεσία και πτυχίο ανωτάτης σχολής οικονομικού περιεχομένου θα ληφθούν υπόψη.
Βιογραφικά γίνονται δεκτά καθημερινά 9π.μ. έως 14, στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Ι Σταΐκου21 και Αντωνοπούλου,

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 10 Δεκεμβρίου 2023.

οικονομικές αναλύσεις

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 5%.

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 5%.

Το προϊόν τίθεται σε εφαρμογή από 1η Αυγούστου 2023

Ο Συνεταιρισμός, στα πλαίσια εξεύρεσης κεφαλαίων για την επανεκκίνηση χορήγησης δανείων προς τα μέλη του, με ευνοϊκά επιτόκια, δημιούργησε κερδοφόρο προϊόν με απόδοση κυμαινόμενου επιτοκίου, 4-5%, αναλόγως ποσού του δανείου.

Έτσι ο Συνεταιρισμός που λειτουργεί από το 1994, δηλαδή επί 29 συνεχή έτη, δέχεται χρηματικά ποσά, από τα μέλη του, με τους κάτωθι όρους.

Δέχεται ποσά 1000€, ή πολλαπλάσια αυτού, με το ως άνω συμφωνημένο επιτόκιο. Καταβάλλει στο μέλος του, το ποσό των τόκων στο τέλος εκάστου τριμήνου. Κατόπιν αιτήματος του μέλους του, με προειδοποίηση 15 ημερών, επιστρέφει μέρος ή όλο το καταβληθέν, στο Συνεταιρισμό ποσόν, μετά των αναλογούντων τόκων.

γενική Συνέλευση

Διενέργεια Εκλογών 04-05-2022

γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αγρίνιο 10 Μαΐου 2023 στις 19.00μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γ.Σ. και Εκλογές 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ λκαι Έκτακτη Γ.Σ. και Εκλογές 2022 Αιτωλική Πίστη

γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. 2020 04/09/20

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2020 Αιτωλική Πίστη

γενική Συνέλευση

Διενέργεια εκλογών 18-03-2020

Εκλογές για Δ.Σ. 2020

Εκλογές για Δ.Σ. 2020 αιτωλική Πίστη

γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. 2019

γενική συνέλευση 2019