οικονομικές αναλύσεις

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 5%.

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 5%.

Το προϊόν τίθεται σε εφαρμογή από 1η Αυγούστου 2023

Ο Συνεταιρισμός, στα πλαίσια εξεύρεσης κεφαλαίων για την επανεκκίνηση χορήγησης δανείων προς τα μέλη του, με ευνοϊκά επιτόκια, δημιούργησε κερδοφόρο προϊόν με απόδοση κυμαινόμενου επιτοκίου, 4-5%, αναλόγως ποσού του δανείου.

Έτσι ο Συνεταιρισμός που λειτουργεί από το 1994, δηλαδή επί 29 συνεχή έτη, δέχεται χρηματικά ποσά, από τα μέλη του, με τους κάτωθι όρους.

Δέχεται ποσά 1000€, ή πολλαπλάσια αυτού, με το ως άνω συμφωνημένο επιτόκιο. Καταβάλλει στο μέλος του, το ποσό των τόκων στο τέλος εκάστου τριμήνου. Κατόπιν αιτήματος του μέλους του, με προειδοποίηση 15 ημερών, επιστρέφει μέρος ή όλο το καταβληθέν, στο Συνεταιρισμό ποσόν, μετά των αναλογούντων τόκων.