Πρόσληψη υπαλλήλου με μειωμένο ωράριο από ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ»

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ζητάει να προσλάβει υπάλληλο με μειωμένο ωράριο. Προσόντα, τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικών και γνώση διαχείρισης αρχείων ExcelκαιWord.
Πρόσθετα προσόντα όπως προϋπηρεσία και πτυχίο ανωτάτης σχολής οικονομικού περιεχομένου θα ληφθούν υπόψη.
Βιογραφικά γίνονται δεκτά καθημερινά 9π.μ. έως 14, στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Ι Σταΐκου21 και Αντωνοπούλου,

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 10 Δεκεμβρίου 2023.

οικονομικές αναλύσεις

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 5%.

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 5%.

Το προϊόν τίθεται σε εφαρμογή από 1η Αυγούστου 2023

Ο Συνεταιρισμός, στα πλαίσια εξεύρεσης κεφαλαίων για την επανεκκίνηση χορήγησης δανείων προς τα μέλη του, με ευνοϊκά επιτόκια, δημιούργησε κερδοφόρο προϊόν με απόδοση κυμαινόμενου επιτοκίου, 4-5%, αναλόγως ποσού του δανείου.

Έτσι ο Συνεταιρισμός που λειτουργεί από το 1994, δηλαδή επί 29 συνεχή έτη, δέχεται χρηματικά ποσά, από τα μέλη του, με τους κάτωθι όρους.

Δέχεται ποσά 1000€, ή πολλαπλάσια αυτού, με το ως άνω συμφωνημένο επιτόκιο. Καταβάλλει στο μέλος του, το ποσό των τόκων στο τέλος εκάστου τριμήνου. Κατόπιν αιτήματος του μέλους του, με προειδοποίηση 15 ημερών, επιστρέφει μέρος ή όλο το καταβληθέν, στο Συνεταιρισμό ποσόν, μετά των αναλογούντων τόκων.

γενική Συνέλευση

Διενέργεια Εκλογών 04-05-2022

γραφεία 1

Τα νέα μας γραφεία

τα γραφεία μας στην ΙΣταϊκου 21 και αντωνοπούλου όπου το προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει

γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αγρίνιο 10 Μαΐου 2023 στις 19.00μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γ.Σ. και Εκλογές 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ λκαι Έκτακτη Γ.Σ. και Εκλογές 2022 Αιτωλική Πίστη

γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. 2020 04/09/20

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 2020 Αιτωλική Πίστη

γενική Συνέλευση

Διενέργεια εκλογών 18-03-2020

Εκλογές για Δ.Σ. 2020

Εκλογές για Δ.Σ. 2020 αιτωλική Πίστη

γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. 2019

γενική συνέλευση 2019