Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα μιας Συνεταιριστικής έναντι μιας εμπορικής Τράπεζας;

Yψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων
Xαμηλότερο επιτόκιο χορηγήσεων
Mέρισμα κάθε χρόνο
Yπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας

Ιστορικό

Η υπο ίδρυση Συνεταιριστική Τράπεζα Αιτωλοακαρνανίας Αιτωλική Πίστη, είναι η μελλοντική τράπεζα όλων των κατοίκων του Νομού μας, θα είναι η Τράπεζα Όλων μας.
Η Αιτωλική Πίστη είναι Πιστωτικός Συνεταιρισμός του ν.1667/86, σύμφωνα με την απόφαση 144/94 του Ειρηνοδικείου Αγρινίου. Αυτή τη στιγμή η Αιτωλική Πίστη δραστηριοποιείται έντονα στην κατεύθυνση της συγκέντρωσης του απαιτούμενου κεφαλαίου για να μετεξελιχθεί σε Συνεταιριστική Τράπεζα Αιτωλοακαρνανίας.

Ιδρύθηκε το 1994 με την ενεργό στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου. Το κεφάλαιό της έφθασε το 1995 τις 135χιλ ευρώ, το 1998 τις 410χιλ ευρώ, το 2001 περνά το 1εκ ευρώ.

Τα μέλη  είναι πάνω από 480 και περιλαμβάνουν τέως Υπουργούς και βουλευτές του Νομού, τον Εμπορικό και Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου, Παραβόλας, Στράτου και Θεστιαίων, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καθώς και άλλους φορείς.

Το 1998-2000 υλοποίησε με επιτυχία ευρωπαϊκό πρόγραμμα ύψους 52εκ δραχμών και απέκτησε την υποδομή για την διεξαγωγή εργασιών.

Συμμετέχει στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος που εκπροσωπεί τους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι Σ.Τ. μπορούν να προσφέρουν στα μέλη τους σημαντικές διευκολύνσεις.

Οι συνεταιριστικές τράπεζες, όπως δείχνει και η ανάλογη εμπειρία, έχουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν και προσφέρουν στα μέλη τους:

Το σημαντικότερο, όμως απ’ όλα τα πλεονεκτήματα είναι το ότι η συνεταιριστική τράπεζα “ανακυκλώνει” το χρήμα στην περιοχή της, σε αντίθεση με τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες, λόγω της πανελλήνιας εμβέλειάς τους έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν την αποταμίευση μιας περιοχής οπουδήποτε στην Ελλάδα.