Στελέχωση Συμβουλίου

Πρόεδρος: Γεώργιος Λυμπέρης, οικονομολόγος
Α’ Αντιπρόεδρος:  Αθανάσιος Καλτσάς, επιχειρηματίας
Β’ Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Λανάρας, συνταξ. έμπορος
Γραμματέας:  Ελένη Αλιάγα, εκπαιδευτικός
Οικονομ. Επόπτης: Σωκράτης Κωστίκογλου, οικονομολόγος
Μέλη: Σωτήριος Καρέλλος – έμπορος, Δημήτριος Λυμπουρίδης – ιατρός, Γεώργιος Παππάς – επιχειρηματίας, Χαρίλαος Νταγιάντας – μηχ. μηχανικός.

__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Μπαρδάκης Παύλος
Ζήνας Κων/νος
Γιαννοκώστας Ιωάννης
Μπουκουβάλας Σταύρος
Σκανδάλης Γρηγόρης
Μαχαλιώτης Αναστάσιος
Καρυπίδου – Τσάμπου Μαρία