Στελέχωση Συμβουλίου

Πρόεδρος: Γεώργιος Λυμπέρης, οικονομολόγος (1996 – 1998)
Δημήτριος Λυμπουρίδης, ιατρός (1998 – 2000)
Α’ Αντιπρόεδρος:  Αθανάσιος Καλτσάς, επιχειρηματίας (1996 -1998)
Θεοφάνης Γκρέκας, οικονομολόγος (1998 -2000)
Β’ ΑντιπρόεδροςΓεώργιος Μαστρογεωργίου, επιχειρηματίας (1996 -1998)
Νικόλαος Λανάρας, συνταξ. έμπορος  (1998 – 2000)
Γραμματέας:  Θεοφάνης Γκρέκας, οικονομολόγος (1996 -1998)
Αθανάσιος Καλτσάς, επιχειρηματίας (1998 -2000)
Οικονομ. Επόπτης: Κωνσταντίνος Προύντζος, επιχειρηματίας (1996 -1998)
Γεώργιος Λυμπέρης (1998 – 2000)
Μέλη:  Νικόλαος Λανάρας – συνταξ. έμπορος,   Ευάγγελος Φουκανέλης – συνταξ. τραπεζικός, Ευαγγελία Ξένου – έμπορος,  Δημήτριος Λυμπουρίδης – ιατρός (1996 -1998), Κωνσταντίνος Προύντζος – επιχειρηματίας (1998 – 2000)__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Σκανδάλης Γρηγόρης
Γιαννοκωστας Ιωάννης
Αναστασοπούλου Ασπασία
Κωστακόπουλος Γιώργος
Αρτινός Γιώργος
Πετρόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος