Στελέχωση Συμβουλίου

Πρόεδρος:  Γεώργιος Πιστιόλας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου (2000)
Δημήτριος Λυμπουρίδης, ιατρός (2000 – 2003)
Α’ Αντιπρόεδρος:  Παναγιώτης Τσιχριτζής, αντιπρόεδρος Επιμελ. (2000)
Αθανάσιος Καλτσάς, επιχειρηματίας (2000 – 2003)
Β’ Αντιπρόεδρος:  Αθανάσιος Καλτσάς, επιχειρηματίας (2000)
Θεοφάνης Γκρέκας, οικονομολόγος (2000 – 2003)
Γραμματέας:  Δημήτριος Λυμπουρίδης, ιατρός (2000)
Βασίλειος Γκέκας, λογιστής (2000 – 2002)
Βασίλειος Ρήγας, συνταξ. έμπορος (2002 – 2003)
Οικονομ. Επόπτης:  Γεώργιος Λυμπέρης, οικονομολόγος (2000 – 2002)
                                Αλέξανδρος Πατσατζόπουλος, πολ. μηχ. (2002 – 2003)
Μέλη:  Λανάρας Νικόλαος – συνταξ. έμπορος,  Περίδης Δημοκράτης – συνταξ. τραπεζικός, Σταύρος Μπουκουβάλας – εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, Αλέξανδρος Πατσατζόπουλος – πολ. μηχανικός (2000 – 2002) Γεώργιος Λυμπέρης – οικονομολόγος (2002 – 2003).

__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Σκανδάλης Γρηγόρης
Σολτάτος Γεώργιος
Καμμένος Δημήτριος
Μπουκουβάλας Σταύρος
Αβακουμίδης Νικόλαος
Τσάμπου – Καρυπίδου Μαρία
Ζωναράς Παναγιώτης