Στελέχωση Συμβουλίου

Πρόεδρος: Δημήτριος Λυμπουρίδης, ιατρός
Α’ Αντιπρόεδρος: Θεοφάνης Γκρέκας, οικονομολόγος
Β’ Αντιπρόεδρος:  Στουρνάρας Φώτιος, επιχειρηματίας
Γραμματέας: Λανάρας Νικόλαος, συνταξ. έμπορος
Οικονομ. Επόπτης: Αλέξανδρος Πατσατζόπουλος, πολ. μηχανικός
Μέλη:  Αθανάσιος Καλτσάς – επιχειρηματίας, Γκάτσης Σπυρίδων – συμβολαιογράφος, Περίδης Δημοκράτης – συνταξ. τραπεζικός, Φραγκούλης Νικόλαος – επιχειρηματίας.
__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Καμμένος Δημήτριος
Ζωναράς Παναγιώτης
Καντερές Σπύρος
____________________________