Στελέχωση Συμβουλίου

Πρόεδρος: Δημήτριος Λυμπουρίδης, ιατρός
Α’ Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Καλτσάς, συνταξ. έμπορος
Β’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κρέτσης, ασφαλιστικός σύμβουλος
Γραμματέας: Γεράσιμος Τσιρώνης – οικονομολόγος
Οικονομ. Επόπτης: Αλέξανδρος Πατσατζόπουλος, πολ. μηχανικός
Μέλη:  Γεώργιος Μαστρογεωργίου – επιχειρηματίας, Αναστάσιος Μαχαλιώτης – συνταξ. έμπορος, Ηλίας Μαστρογεωργίου – επιχειρηματίας, Κων/νος Χατζής – εκπαιδευτικός.
__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Ξεθάλη Αλεξάνδρα
Πρέντζας Πολύτιμος
Χατζής Γεώργιος