Στελέχωση Δυναμικού

Πρόεδρος: Δημήτριος Λυμπουρίδης, συνταξ. ιατρός
Α’ Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Καλτσάς, συνταξ. έμπορος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μαχαλιώτης – συνταξ. έμπορος  
Γραμματέας: Κρανιάς Ευθύμιος Γεράσιμος Τσιρώνης – οικονομολόγος
Οικονομ. Επόπτης: Αλέξανδρος Πατσατζόπουλος, πολ. μηχανικός
Μέλη:  Λανάρας Βασίλειος, Κρέτσης Δημήτριος, Ρόμπολας Ευθύμιος.

__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Βλαχοπούλου Βασιλική
Καλφούντζος Φώτιος
Ξεθάλη Αλεξάνδρα