Στελέχωση και Δομή Συνεταιρισμού

img0043

Διευθυντής:  Προσωρινά ο πρόεδρος του συνεταιρισμού.
Στέλεχος χορηγήσεων:
Στέλεχος υποστήριξης:
Στέλεχος σχέσεων με τους Συνεταίρους:
Λογιστής:  Χαράλαμπος Ταλαμάγκας

Η επιτροπή πιστοδοτήσεων αποτελείται από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, το διευθυντή και τον οικονομικό επόπτη του δ.σ.

Η επιτροπή επενδύσεων αποτελείται από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού και 2 ακόμη μέλη του δ.σ.

Σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτριος Λυμπουρίδης, συνταξ. ιατρός
Α’ Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Καλτσάς, συνταξ. έμπορος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μαχαλιώτης – συνταξ. έμπορος  
Γραμματέας: Κρανιάς Ευθύμιος- Μηχανικός Αυτοκινήτων
Οικονομ. Επόπτης: Αλέξανδρος Πατσατζόπουλος, πολ. μηχανικός
Μέλη:  Λανάρας Βασίλειος, Κρέτσης Δημήτριος, Ρόμπολας Ευθύμιος.

__________________________________________________________________

Εποπτικό Συμβούλιο

Βλαχοπούλου Βασιλική
Καλφούντζος Φώτιος
Ξεθάλη Αλεξάνδρα

_________________________________________________________________

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια