Εκλογές για Δ.Σ. 2020

Αγαπητό μέλος

Η θητεία του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 21 Απριλίου 2020.
Σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  9ης  Οκτωβρίου 2019 και του Δ.Σ. της 12ης Φεβρουαρίου 2020, οι εκλογές για την ανάδειξη νέων συμβούλων, θα διενεργηθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού Ι. Σταίκου 21 και Αντωνοπούλου την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, από ώρα 16:00 έως 19:00 της ιδίας ημέρας.
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Συνεταιρισμού έως τις 11 Μαρτίου 2020, παραλαμβάνοντας το σχετικό έντυπο από τα γραφεία του.
Για τον Συνεταιρισμό
Ο πρόεδρος
Δ. Λυμπουρίδης