ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αγρίνιο 10 Μαΐου 2023 στις 19.00μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού.

Τα μέλη της Αιτωλικής Πίστης καλούνται στις 26 Απριλίου 2023 και ώρα 19.00μμ , σε πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αιτωλ/νίας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Συν. Π. Ε.», που θα γίνει στα γραφεία του συνεταιρισμού, Ι. Στάικου 21 & Αντωνοπούλου στο Αγρίνιο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τετάρτη 03 Μαΐου 2023 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. Σε περίπτωση και νέας μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει την ίδια ώρα και αίθουσα την επόμενη Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 στην τρίτη επαναληπτική και τελική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και θα ολοκληρωθεί ανεξαρτήτως παρουσίας αριθμού μελών.
Η παρουσία όλων είναι σημαντική προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και να
σχεδιαστεί από κοινού η οικονομική πολιτική του Συνεταιρισμού.

Ο Πρόεδρος