ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγρίνιο 25 Απριλίου 2024

                                                                               Αρ. Πρωτ: 2051

Τα μέλη της Αιτωλικής Πίστης καλούνται την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, σε πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αιτωλ/νίας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Συν. Π. Ε.», που θα γίνει στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Ι. Σταίκου 21 και Αντωνοπούλου, στο Αγρίνιο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 σε δεύτερη Γενική Συνέλευση, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. Σε περίπτωση και νέας μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει την ίδια ώρα και αίθουσα την επόμενη Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 στην τρίτη επαναληπτική και τελική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και θα ολοκληρωθεί ανεξαρτήτως παρουσίας αριθμού μελών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
 2. Εκλογή προεδρείου.
 3. Αποδοχή εγγραφής νέων μελών.
 4. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός και έγκριση ισολογισμού 2023.
 5. Ανάγνωση πρακτικού ελέγχου εποπτικού συμβουλίου.
 6. Απαλλαγή πάσης ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2023.
 7. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για μη χορήγηση μερίσματος και αύξησης τιμής της μερίδας.
 8. Εκ νέου επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για τήρηση του καταλόγου προτεραιότητας ρευστοποίησης μερίδων του Συνεταιρισμού.
 9. Ανανέωση επικύρωσης της απόφασης αναστολής ρευστοποιήσεων μερίδων έως την αποκατάσταση της οικονομικής ομαλότητας, πλην περιπτώσεων εκτάκτων περιστατικών υγείας και σε περιπτώσεις κλεισίματος οφειλών προς τον συνεταιρισμό εκ δανείου.
 10. Συζήτηση για την οικονομική πολιτική του Συνεταιρισμού κατά το 2024 και την εν γένει πορεία του Συνεταιρισμού.
 11. Διάφορα θέματα.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Λυμπουρίδης