Σήμερα στις 04-05-2022 στα γραφεία του ως άνω συνεταιρισμού επί της οδού Ι. Σταϊκου 21 και Αντωνοπούλου της πόλεως Αγρινίου, συνήλθαν τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής α) Γραβάλου Ελένη β) Κρανιά Βασιλική γ) Λυμπέρης Γεώργιος προκείμενου να διεξάγουν τις εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Σ.. Η ψηφοφορία άρχισε ώρα 18:00. Οι ψηφοφόροι προσέρχονταν ένας – ένας και αφού αναγνωρίζονταν η ταυτότητα τους και γράφονταν στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας έπαιρναν από ένα σφραγισμένο και μονογραμμένο από τον πρόεδρο της επιτροπής φάκελο και ένα ψηφοδέλτιο και αποσύρονταν σε ιδιαίτερο χώρο όπου σημείωναν τις προτιμήσεις τους. Επανέρχονταν και έριχναν το φάκελο στην κάλπη. Η ψηφοφορία κράτησε μέχρι 20:00 ώρα. Μετά την αποσφράγιση της κάλπης βρέθηκαν: είκοσι ένα(21)φάκελοι και μετά την αποσφράγιση των φακέλων βρέθηκαν: εικοσιένα (21) έγκυρα, μηδέν (0)άκυρα, μηδέν (0) λευκά..