Σήμερα στις 18-3-2020 στα γραφεία του ως άνω συνεταιρισμού επί της οδού Ι. Σταϊκου 21 και Αντωνοπούλου της πόλεως Αγρινίου, συνήλθαν τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής α) Γράβαλου Ελένη β) Κρανιάς Ευθύμιος γ) Κρανιά-Ζαγκλή Βασιλική προκείμενου να διεξάγουν τις εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ. και Ε.Σ.. Η ψηφοφορία άρχισε ώρα 16:00. Οι ψηφοφόροι προσέρχονταν ένας – ένας και αφού αναγνωρίζονταν η ταυτότητα τους και γράφονταν στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας έπαιρναν από ένα σφραγισμένο και μονογραμμένο από τον πρόεδρο της επιτροπής φάκελο και ένα ψηφοδέλτιο και αποσύρονταν σε ιδιαίτερο χώρο όπου σημείωναν τις προτιμήσεις τους. Επανέρχονταν και έριχναν το φάκελο στην κάλπη. Η ψηφοφορία κράτησε μέχρι 19:00 ώρα. Μετά την αποσφράγιση της κάλπης βρέθηκαν: δέκα οχτώ (18)φάκελοι και μετά την αποσφράγιση των φακέλων βρέθηκαν: δέκα οχτώ (18) έγκυρα, μηδέν (0)άκυρα, μηδέν (0) λευκά..