ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Η Αιτωλική Πίστη διοικείται με γνώνομα τη σταθερή ανάπτυξη, την απόδοση των κεφαλαίων των συνεταίρων και την προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Το κεφάλαιό της σήμερα αγγίζει το 1.5εκ ευρώ σημειώνοντας μικρή κάμψη λόγω της τρέχουσας συγκυρίας μετα απο σταθερή αύξηση σε όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησης του Συνεταιρισμού.

Ταυτόχρονα η σφιχτή οικονομική πολιτική και η προσπάθεια μεγέθυνσης των εργασιών, αποδίδει κέρδη τα οποία κάθε χρόνο παρουσιάζουν αύξηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η σημερινή αξία της μερίδας να έχει φθάσει τα 324 ευρώ απο την αρχική των 150 που ήταν το 1994.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

εξέλιξη τιμής Μερίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

kefalaia_pistis