ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Η Αιτωλική Πίστη διοικείται με γνώνομα τη σταθερή ανάπτυξη, την απόδοση των κεφαλαίων των συνεταίρων και την προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Το κεφάλαιό της σήμερα αγγίζει τα 2 εκ ευρώ σημειώνοντας μικρή κάμψη λόγω της τρέχουσας συγκυρίας μετα απο σταθερή αύξηση σε όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησης του Συνεταιρισμού.

Ταυτόχρονα η σφιχτή οικονομική πολιτική και η προσπάθεια μεγέθυνσης των εργασιών, αποδίδει κέρδη τα οποία κάθε χρόνο παρουσιάζουν αύξηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η σημερινή αξία της μερίδας να έχει φθάσει τα 324 ευρώ απο την αρχική των 150? που ήταν το 1994.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

εξέλιξη τιμής Μερίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

kefalaia_pistis