ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αγρίνιο 28 Αυγούστου 2019

Τα μέλη της Αιτωλικής Πίστης καλούνται την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, σε πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αιτωλ/νίας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Συν. Π. Ε.», που θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, στο Αγρίνιο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα. Σε περίπτωση και νέας μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει την ίδια ώρα και αίθουσα την επόμενη Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στην τρίτη επαναληπτική και τελική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και θα ολοκληρωθεί ανεξαρτήτως παρουσίας αριθμού μελών.

Η παρουσία όλων είναι σημαντική προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και να σχεδιαστεί από κοινού η οικονομική πολιτική του Συνεταιρισμού.

Ο Πρόεδρος