Πρόσληψη υπαλλήλου με μειωμένο ωράριο από ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ»

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ζητάει να προσλάβει υπάλληλο με μειωμένο ωράριο. Προσόντα, τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικών και γνώση διαχείρισης αρχείων ExcelκαιWord.
Πρόσθετα προσόντα όπως προϋπηρεσία και πτυχίο ανωτάτης σχολής οικονομικού περιεχομένου θα ληφθούν υπόψη.
Βιογραφικά γίνονται δεκτά καθημερινά 9π.μ. έως 14, στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Ι Σταΐκου21 και Αντωνοπούλου,

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 10 Δεκεμβρίου 2023.